Моторни масла

 

Продукт

 

ПРИСТА® МЕ 10W

 

ПРИСТА® МТ 16П

 

ПРИСТА® МС20

 

 

Трансмисионни масла

 

Продукт

 

ПРИСТА® Т 140

 

ПРИСТА® 90,GL-4

 

ПРИСТА® ЕР-140

 

 

Масла за корабни двигатели

 

Продукт

 

ПРИСТА® Д30/12

 

ПРИСТА® Д40/12

 

ПРИСТА® Д50/12

 

ПРИСТА® DS30/15

 

ПРИСТА® DS40/15

 

Машинни масла

 

Продукт

 

ПРИСТА® AN - 15

 

ПРИСТА® AN - 32

 

ПРИСТА® AN - 46

 

ПРИСТА® AN - 68

 

ПРИСТА® AN - 100

 

ПРИСТА® AN - 150

 

ПРИСТА® AN - 220

 

ПРИСТА® AN - 460

 

 

Технологични масла

 

ПРИСТА® ТМ -15

 

ПРИСТА® ТМ -32

 

ПРИСТА® ТМ - 46

 

ПРИСТА® ТМ - 68

 

ПРИСТА® ТМ – 100

 

ПРИСТА® ТМ - 150

 

ПРИСТА® ТМ - 220

 

ПРИСТА® ТМ - 460

 

 

Компресорни масла

 

Продукт

 

ПРИСТА® МВК -68

 

ПРИСТА® МВК -100

 

ПРИСТА® МВК -150

 

ПРИСТА® МВК -220

 

ПРИСТА® МВК -460

 

ПРИСТА® МВК-2-68

 

ПРИСТА® МВК-2-100

 

ПРИСТА® МВК-2-150

 

ПРИСТА® МВК-2-460

 

ПРИСТА® Фригус ХА 22

 

ПРИСТА® Фригус ХА 46

 

ПРИСТА® Фригус ХА 68

 

 

Редукторни масла

 

Продукт

 

ПРИСТА® Ролон-68

 

ПРИСТА® Ролон-100

 

ПРИСТА® Ролон-150

 

ПРИСТА® Ролон-220

 

ПРИСТА® Ролон-320

 

ПРИСТА® Ролон-460

 

 

Хидравлични масла

 

Продукт

 

ПРИСТА® МХЛ-32

 

ПРИСТА® МХЛ-46

 

ПРИСТА® МХЛ-68

 

ПРИСТА® МХМ(П)-15

 

ПРИСТА® МХМ(П)-22

 

ПРИСТА® МХМ(П)-32

 

ПРИСТА® МХМ(П)-46

 

ПРИСТА® МХМ(П)-68

 

ПРИСТА® МХМ(П)-100

 

ПРИСТА® МХМ(Б)-15

 

ПРИСТА® МХМ(Б)-22

 

ПРИСТА® МХМ(Б)-32

 

ПРИСТА® МХМ(Б)-46

 

ПРИСТА® МХМ(Б)-68

 

ПРИСТА® МХМ(Б)-100

 

ПРИСТА® МХМ(Б)-150

 

ПРИСТА® МХВ-15

 

ПРИСТА® МХВ-32

 

ПРИСТА® МХВ-46

 

ПРИСТА® МХВ-68

 

ПРИСТА® МХП-40А

 

ПРИСТА® МХП-30

 

ПРИСТА® FD-5

 

 

Масла за направляващи паралели

 

Продукт

 

ПРИСТА® МНП-68

 

ПРИСТА® МНП-220

 

 

Масла топлоносители

 

Продукт

 

ПРИСТА® МТЛ-32

 

ПРИСТА® МТЛ-46

 

Турбинни масла

 

Продукт

 

ПРИСТА® ТП-32

 

ПРИСТА® ТП-46

 

ПРИСТА® ТП-68

 

 

Трансформаторни масла

 

Продукт

 

ПРИСТА® ТРАФО А

 

 

Специални производи

 

Продукт

 

ПРИСТА® С-32

 

ПРИСТА® РЕЗИНОЛ-22

 

ПРИСТА® РЕЗИНОЛ HD-22

 

ПРИСТА® ЕМУЛСОЛ В

 

ПРИСТА® ЕМУЛСОЛ АВ

 

ПРИСТА® ЕМУЛСИН ЕКСТРА

 

ПРИСТА® ЕМУЛСИН ЕКСТРА  ( цена в лв/кг )

 

ПРИСТА® СИНТОЛ ЕП

 

ПРИСТА® СИНТОЛ ЕП

( цена в лв/кг )

 

 

 

Кофражни масла

 

Продукт

 

ПРИСТА® КМ-10

 

ПРИСТА® КМ-15

 

 

Консервационни масла

 

Продукт

 

ПРИСТА® ГАРД М 32

 

ПРИСТА® ГАРД

 

 

 

Масла за закаляване

 

Продукт

 

ПРИСТА® МЗ-32

 

ПРИСТА® МЗ-46

 

 

Масла за текстилната промишленост

 

Продукт

 

ПРИСТА® ПРЕЦИЗОЛ

 

ПРИСТА® ПРЕЦИЗОЛ-П

 

ПРИСТА® СИЛВЪРТЕКС

 

ПРИСТА® СИЛВЪРТЕКС Е

 

ПРИСТА® СИЛВЪРТЕКС HQ

 

ПРИСТА® ТЕКСТОЛ 15

 

ПРИСТА® ТЕКСТОЛ 22

 

ПРИСТА® ТЕКСТОЛ 32

 

ПРИСТА® ТЕКСТОЛ 46

 

опаковка

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

 

 

 

опаковка

 

20л/210 л

 

210 л

 

210 л

 

 

 

 

опаковка

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

 

 

опаковка

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

 

 

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

 

 

 

опаковка

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

20л/210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

 

 

 

опаковка

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

 

 

 

опаковка

 

1л/20л/210л

 

20л/210 л

 

20л/210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

20л/210 л

 

210 л

 

210 л

 

 

 

 

 

опаковка

 

20л/210 л

 

20л/210 л

 

 

 

 

опаковка

 

210 л

 

210 л

 

 

 

опаковка

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

 

 

 

опаковка

 

20л/210 л

 

 

 

 

опаковка

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

20л/210 л

 

210 л

 

20 л

 

206 л

 

 

20 л

 

208 л

 

 

 

 

 

 

опаковка

 

210 л

 

210 л

 

 

 

 

опаковка

 

210 л

 

210 л

 

 

 

 

 

опаковка

 

210 л

 

210 л

 

 

 

 

 

опаковка

 

1л/210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

210 л

 

гр.Пазарджик

ул. „Христо Смирненски” № 54

/пътя за кв.Ивайло/

 

Офис: 034/48 30 89

Магазин: 0896 /615 750

Сервиз: 0899 40 37 20