Пункт за ПТП

 

Организацията разполага с необходимия сграден фонд – контролно – технически пункт, техническо оборудване, специализирана софтуерна програма /предоставена от регионалната дирекция Автомобилна администрация/ и други, използвани по предназначение за осъществяване на Периодични технически прегледи.

Процесите на осъществяване на периодични прегледи протича съгласно изискванията на Наредба No. 32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Контролно – техническия пункт на «СКОРПИОН ОЙЛ» ООД  е одобрен за извършване на тази дейност и притежава Разрешение 466, ІІ категория за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, издадено от Министерство на транспорта и съобщенията.

Всеки преглед се извършва РЕАЛНО и ви дава информация за състоянието на автомобила  и доколко сигурен е той на пътя.

гр.Пазарджик

ул. „Христо Смирненски” № 54

/пътя за кв.Ивайло/

 

Офис: 034/48 30 89

Магазин: 0896 /615 750

Сервиз: 0899 40 37 20